De oprichting van de bigband No Guts No Glory was een initiatief van de heren Cees Elsten en Leo Lambregts. De beëindiging van hun beroepsmatige loopbaan en de beantwoording van de vraag naar een zinvolle, uitdagende en pleziergevende invulling van de beschikbaar gekomen tijd vormden de directe aanleiding tot dit initiatief.

In dagblad BN / DeStem van 18 december 2001 werd een eerste oproep geplaatst voor leden die net als Cees en Leo hun vervroegde pensionering wilden aangrijpen om hun hobby of "oude" hobby nieuw leven in te blazen. Doelstelling was een
bigband van 55-plussers te formeren.

Het karakter van de muziek moest aansluiten op de muziek zoals die werd gebracht door de grote bigbands uit de jaren 1930 - 1960 met als bakermat de Verenigde Staten.


De oprichters Leo Lambregts en Cees Elsten

De oproep in het dagblad was een succes. Er meldden zich meteen ongeveer 20 belangstellenden zodat in januari 2002 de eerste repetitie in het gemeenschapshuis De Bergspil te Roosendaal kon worden gehouden. In het begin vonden nog al eens wisselingen van muzikanten plaats. Dit was deels te danken aan het niveau van de te spelen muziekstukken, wat nogal hoog lag, en ook nog geen duidelijke vastlegging van beleid en doelstelling.

In juni 2002 werd van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord Brabant (voorheen Anjerfonds Noord Brabant) een subsidie van € 500,-- ontvangen, waardoor de eerste echte arrangementen konden worden aangeschaft.

Onder leiding van dirigent Pim Nollen werd hard gewerkt om een repertoire in te studeren, opdat het ingestudeerde zo snel mogelijk aan het publiek kon worden gepresenteerd. Hierbij gingen de gedachten in eerste instantie uit naar optredens in tehuizen in de sector verzorging. Helaas moest dirigent Pim Nollen vanwege drukke werkzaamheden het dirigeerstokje al snel overdragen aan de heer Hans Kazmierczak. Op 13 juli 2005 kregen we de slechte tijding dat Hans tijdens zijn welverdiende vakantie was overleden. Vanaf 29 november 2005 tot maart 2013 werd er gerepeteerd onder leiding van dirigent Ar de Klerk. De leden van de bigband waren blij niet lang zonder dirigent te hoeven zitten, want vanaf dinsdag 12 maart 2013 heeft de heer Piet Schepers het dirigeerstokje overgenomen.

Ook de repetitieruimten veranderden in de loop van de tijd. Na het gemeenschapshuis Bergspil, gemeenschapshuis Dijkcentrum en Vliegtuigmuseum  "Vliegend Museum Seppe"  te Seppe hebben we jaren gebruik gemaakt van de repetitieruimte bij Café Stroop, Pastoor van Breugelstraat 23 te Bosschenhoofd.

Vanwege de corona crisis en het volgen van de RIVM normen en protocol KNMO zijn we noodgedwongen van repetitieruimte moeten switchen. De repetities worden nu gehouden in buurthuis De Nieuwenbergh ,Hoefstraat 4 te Zegge.

De repetities vinden plaats op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Op 18 mei 2011 is de big band als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vacatures muzikanten.

Onder de rubriek leden kunt u zien aan welke instrumenten in de huidige bezetting nog dringend behoefte bestaat. Is het instrument wat u bespeelt in genoemde rubriek bezet, aarzel dan toch niet om contact met ons op te nemen daar we streven naar uitbreidingen voor een aantal instrumeneten zoals alt sax, tenor sax, trompet en trombone.

Wellicht bent u  geïnteresseerd in het genre bigbandmuziek. Misschien ook maakt het repertoire van No Guts No Glory u nieuwsgierig.
Onze band heeft inmiddels een gevarieerd repertoire, dat wij graag in volle bezetting willen presenteren.
Als u één van de gevraagde instrumenten bespeelt, stellen wij het zeer op prijs als u eens op een van onze repetities komt kijken.
Misschien wilt u eens een repetitie op proef meedoen. Dat kan. Neemt u dan even contact op met de heer Cees Elsten tel. 0165541960 of mobiel 0640172750 of de heer René Elsten tel. 0165343612 of mobiel 0646992091
Onze optredens zijn veelal ook overdag.
Natuurlijk hebben wij het liefste een ervaren bigbandmuzikant, maar niet voor niets heet onze band No Guts No Glory.

U kunt ook via e-mail uw belangstelling laten blijken of eventuele vragen stellen. Zie hiervoor de rubriek contact.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over No Guts No Glory ga dan naar onze Facebook pagina!!!

https://www.facebook.com/bigbandnogutsnoglory/ 

(c) - No Guts No Glory